Tłumaczenia

Tak ważne czynności jak tłumaczenia przysięgłe są określane w polskim prawie przez specjalne rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozporządzenia te mogą np. określać stawki wynagrodzenia dla tłumaczy. Bardzo istotne są też listy tłumaczy znajdujące się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każda osoba sporządzająca tłumaczenia przysięgłe powinna opatrzyć je swoją pieczęcią wskazującą na imię i nazwisko tłumacza oraz język obcy, z którym wiążą się posiadane uprawnienia. W środku pieczęci znaleźć można też informację o pozycji tłumacza na liście Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy pamiętać o tym, że aby wykonywać tego rodzaju pracę, należy uprzednio zaliczyć odpowiedni egzamin na tłumacza.