Praca dyplomowa

Wielu studentów z ociąganiem podchodzi do wykonania tak koniecznego zadania, jakim jest praca dyplomowa. Należy zdawać sobie sprawę z jej wysokiej wagi i rezultatów, jakie się z nią wiążą, czyli możliwością uzyskania tytułu inżyniera, lub licencjata, bądź po ukończeniu studiów drugiego stopnia tytułu magistra. Warto zapobiec leniwemu zabieraniu się do pisania poprzez wybór tematu leżącego w kręgu zainteresowań i dociekań studenta.

Tłumaczenia

Tak ważne czynności jak tłumaczenia przysięgłe są określane w polskim prawie przez specjalne rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozporządzenia te mogą np. określać stawki wynagrodzenia dla tłumaczy. Bardzo istotne są też listy tłumaczy znajdujące się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każda osoba sporządzająca tłumaczenia przysięgłe powinna opatrzyć je swoją pieczęcią wskazującą na imię i nazwisko tłumacza oraz język obcy, z którym wiążą się posiadane uprawnienia. W środku pieczęci znaleźć można też informację o pozycji tłumacza na liście Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy pamiętać o tym, że aby wykonywać tego rodzaju pracę, należy uprzednio zaliczyć odpowiedni egzamin na tłumacza.

Kancelaria adwokacka

W branży prawniczej panuje powszechna opinia mówiąca o tym, że profesjonalna i dbająca o swego klienta kancelaria adwokacka powinna świadczyć szerokie usługi prawne nie tylko na polu prawa krajowego, ale także prawa międzynarodowego. Oprócz tego liczy się również elastyczność i dopasowanie do oczekiwań klientów, a więc wykorzystywanie do kontaktu z nimi najnowszych technologii np. przekazów za pośrednictwem Skype.